ЗӨВЛӨМЖ

Та цахим системд асуулгын дагуу мэдээллээ үнэн зөв бүртгүүлнэ үү.
Цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн хүсэлтийг Техникийн нөхцөл хариуцсан инженерүүд хүлээн авч мэдээллийн үнэн зөв байдлыг холбогдох байгууллагаас тодруулна.
Таны мэдээлэл буруу бүртгэгдсэн тохиолдолд хариуг цахимаар өгч хүсэлтийг шууд хаана.
Ажлын 5 хоногийн хугацаанд таны хүсэлтэнд хариу өгөх боломжтой.
Програмын талаар тодруулах зүйл байвал доорх утсаар холбоо барина уу.
Утас: 94006374

Тоолуурын техникийн нөхцөл авах хүсэлт

Эрчим хүчний салбарын 2019-2020 оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагаа батлагдаж, түүнийг мөрдөж эхлэх, мөн халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоосонтой холбогдуулан техникийн нөхцөл олгох үйл ажиллагааг 2020 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл түр зогсоов.