Дулааны техникийн нөхцөлийн хүсэлт илгээх

Энд дарна уу

Дулааны тоолуурын техникийн нөхцөлийн хүсэлт илгээх

Энд дарна уу

УБДС ТӨХК-ийн техникийн нөхцөл олгох комиссийн шийдвэр

Энд дарна уу